PIEŠŤANY

Inšpirujme sa Nitrou no urobme to inak, aby sa mohli vrátiť opatrovateľky aj do Piešťan

Môžeme skombinovať prístup Nitry a možnosti, ktoré nám dáva nový zákon o opatrovaní detí s podmienkou registrácie na VÚC. Zároveň ak, aby Piešťany pristúpili k povedzme doplatku 120 eur za opatrované dieťa alebo seniora k úhrade od štátu, dokázali by sme v potrebnom počte podnietiť trh individuálnych poskytovateľov (fyzických osôb) opatrovateľských služieb v našom meste. Je zrejmé že ich počet by bol limitovaný aj príspevkom z mestského rozpočtu. No už dnes stojí za tov Piešťanoch o nejakom v tomto VZN, uvažovať. Zároveň by to podnietilo návrat našich opatrovateliek zo zahraničia. Pri 1000 až 1200 eur by mohli už o návrate aj uvažovať.