Prečo vznikol portál Milované Piešťany?

Všetci máme jeden život. Život je darom a je na nás ako s nim naložíme. Buď sa budeme venovať dobru a formulovaniu zmysluplnej pomoci vo svojej komunite, alebo hľadaniu škriepok a zabíjaniu času vecami, ktoré nikomu nepomáhajú. Tú voľbu má každý z nás pred sebou.  A najmä v tomto nadchádzajúcom čase…

Smart City: Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách – I.časť

Prostredie priaznivé pre inovácie, ochrana a bezpečnosť, rovnaký prístup k službám s vyššou pridanou hodnotou, udržateľná mobilita, zeleň, verejné priestory a kvalitné služby – tieto všetky faktory majú priamy dopad na dosiahnutie vyššej kvality života a podnikateľského prostredia. Smart City flexibilne reaguje na meniace sa potreby, usiluje sa o využívanie udržateľných zdrojov, ochraňuje ich a zaručuje k nim rovnaký prístup pre všetkých obyvateľov a návštevníkov. Poskytuje stimuly pre plné uplatnenie talentu svojich obyvateľov a napomáha komunitnému životu a rozvoju lokálnej ekonomiky.

Návrh rozpočtu EÚ na rok 2019 počíta so 166 miliardami EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch

Komisia dnes predložila návrh rozpočtu EÚ na rok 2019, v ktorom sa počíta so 166 miliardami EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, čo predstavuje zvýšenie o 3 % oproti roku 2018, pričom ťažisko tvoria investície do silnejšieho a odolnejšieho európskeho hospodárstva a na podporu solidarity a bezpečnosti na obidvoch stranách hraníc EÚ.